Tổng đài hỗ trợ:

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuât về dịch vụ số cố định, hotline, thuê kênh riêng, server,.. : 1900 6973

Tổng đài hỗ trợ về mạng Internet cá nhân, doanh nghiệp: 1900 6600

Tổng đài liên quan đến mua hàng, chăm sóc khách hàng thuộc FPT Shop: 1800 6601

Tổng đài tư vấn dịch vụ đầu số, hotline, các giải pháp doanh nghiệp 24/7: +84-87 880 3999

Follow us

Let’s connect