Giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp

FPT Telecom là một trong những nhà cung cấp thiết bị điện thoại IP Phone đồng bộ dành cho Doanh nghiệp, với đa dạng những thiết bị có tính tương thích cao, ổn định.

điện thoại ip phone cisco

Mang tới Doanh nghiệp những thiết bị tốt nhất, đồng bộ và phù hợp nhất với Doanh nghiệp