Thiết bị máy chủ Dell, HP,..

FPT Telecom là một trong những nhà cung cấp thiết bị máy chủ thương hiệu Dell, HP,... lớn tại Việt Nam, với đa dạng cấu hình và cung cấp tới người dùng cuối, chính sách bảo hành hỗ trợ tốt nhất hiện nay.

Mang tới Doanh nghiệp những thiết bị tốt nhất, phù hợp nhất với Doanh nghiệp