Hướng dẫn gửi SMS Brandname

Gửi SMS nhanh chóng chỉ với vài click chuột online trên webtool của FTI cung cấp cho khách hàng.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách gửi tin nhắn SMS Brandname chăm sóc khách hàng và Quảng cáo

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SMS Brandname

Hướng dẫn gửi tin nhắn, setup Chiến dịch CSKH, Quảng cáo,..

Xem tài liệu
Tài liệu tích hợp API SMS Brandname

Tài liệu này hướng dẫn cách tích hợp SMS Brandname thông qua API kết nối

Xem tài liệu