Tài liệu kết nối SMS Brandname

Tài liệu giúp khách hàng nhanh chóng kết nối dịch vụ SMS giữa 2 server mà không gặp nhiều khó khăn.

Tài liệu hướng dẫn tích hợp API SMS Brandname

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SMS Brandname

Hướng dẫn gửi tin nhắn, setup Chiến dịch CSKH, Quảng cáo,..

Xem tài liệu
Tài liệu tích hợp API SMS Brandname

Tài liệu này hướng dẫn cách tích hợp SMS Brandname thông qua API kết nối

Xem tài liệu